Close

Ampliació de connexions: l’Anella, fins a 2 Gbps i l’encaminador de serveis, a 4 Gbps

L'Anella Científica ha ampliat la seva velocitat de connexió d'1 a 2 Gbps al CATNIX. Amb aquesta ampliació, ja són tres entitats connectades a 2 Gbps, l'Anella Científica i les operadores Jazztel i Orange.

A més, l’encaminador de serveis, on es troba la memòria cau de Google, els test de velocitat del CATNIX i els servidors arrel J, L, .com i .net, disposa d’una connexió de 4 Gbps quan abans era d’1 Gbps.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya