Close
Nova plataforma de peering

Telefónica, Claranet i Adam milloren les seves connexions

Aquest mes de juliol, l'operador de telecomunicacions i continguts, Telefónica, ha ampliat la seva velocitat de connexió al CATNIX de 3 a 5 Gbps. Telefónica, que és membre del punt neutre des del 2001, es connecta a través del node de Campus Nord.

D’altra banda, els proveïdors de serveis d’internet (ISP) Claranet i Adam han passat la seva connexió al punt neutre de 2 Gbps, amb 2 ports d’1 Gbps, a 2 Gbps sobre un port de 10 Gbps. Tant Claranet com Adam accedeixen al CATNIX a través del node d’Equinix.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya