Close

Renovat el servei de Looking Glass

El servei de Looking Glass s'ha actualitzat. Aquesta eina, que està en funcionament des de la creació del CATNIX, s'usa per a la consulta interactiva d'alguns dels encaminadors i és molt útil per al seguiment de problemes d'encaminament.

El nou Looking Glass és més funcional i presenta els resultats de les comandes en temps real, mentre que en l’anterior versió, fins que no acabava l’execució de la comanda no es mostraven els resultats. Aquest fet podia alentir que es mostressin els resultats de pings o traceroutes filtrats o no accessibles des del CATNIX. A més, la nova versió tradueix les adreces automàticament sense fer passos intermitjos.

A més de renovar el servei, també s’ha reemplaçat el maquinari que hostatja el web per un de nou.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya