Close

Primera trucada del servei de VoIP al CATNIX

S'ha dut a terme amb èxit la primera trucada experimental de Veu sobre IP (VoIP) al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) entre Altecom i VozTelecom. Aquesta trucada forma part de les proves que s'estan realitzant per testar les funcionalitats del prototip desenvolupat per a l'intercanvi de veu al punt neutre.

Avui dia, moltes de les trucades telefòniques que es cursen es fan per internet, però amb aquesta plataforma es pretén reduir i minimitzar alguns dels problemes que presenten les trucades IP per als operadors.

La plataforma pilot de VoIP del CATNIX és flexible i està basada en el programari lliure Kamailio, evolució d’OpenSer, i permet la redirecció de les trucades dels operadors en funció d’un prefix amb el qual es marquen.

Les característiques d’aquesta plataforma han estat definides per la Comissió Tècnica per a l’Intercanvi de Veu del CATNIX (CTIV), creada per la Comissió Estratègica del punt neutre per debatre els temes relacionats amb l’intercanvi de veu. Durant el 2009 s’ha treballat en el desenvolupament de la plataforma, que actualment està en fase pilot.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya