Close

Microsoft amplia la seva connexió al CATNIX

El 23 de maig, Microsoft ha ampliat la seva connexió al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) de 10 a 40 Gbps.

Dels 37 membres del CATNIX, Microsoft ha estat el primer en accedir-hi amb una velocitat de 40 Gbps.

Microsoft és una empresa multinacional que té el seu origen als EUA. Es dedica al sector del desenvolupament i fabricació de programari i maquinari però també ofereix molts altres serveis com a proveïdor de serveis d’internet, de continguts, d’entreteniment, etc.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya