CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya