Close

Itconic es connecta a 1 Gbps

El 9 de gener Itconic s'ha connectat al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) a 1 Gbps.

Des del 2005, Itconic és també un dels tres punts de connexió al CATNIX, conjuntament amb el node de Campus Nord i el de bitNAP.

Itconic, que es connecta al CATNIX des de les seves instal·lacions, és una companyia de serveis IT especialitzada en la gestió d’infraestructures TIC, que ofereix solucions integrals de consultoria, integració i outsourcing. Així, s’encarreguen del disseny, gestió i desenvolupament de serveis de CPD, de cloud computing, serveis de seguretat globals, entre d’altres.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya