Close

Hurricane Electric, nou membre del CATNIX

Hurricane Electric (HE) s'ha connectat al Punt Neutre d'Internet a Catalunya, el punt d'intercanvi de tràfic de dades en l'àmbit territorial català.

La connexió s’ha efectuat a través de Telvent i amb una velocitat de 10 Gbps, essent el primer membre que s’hi connecta a aquesta velocitat.

HE és un proveïdor de serveis d’internet que opera la xarxa més gran del món amb IPv6 i tercera xarxa més gran amb IPv4, segon el nombre de connexions. Dins la seva xarxa global, Hurricane Electric està connectat actualment a 90 punts neutres d’intercanvi de tràfic, com el CATNIX a Catalunya, i intercanvia tràfic directament amb més de 3.600 xarxes d’arreu del món.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya