Close
Guifi.net logo

guifi.net amplia la seva connexió a 20 Gbps

La xarxa de telecomunicacions guifi.net ha ampliat la seva velocitat de connexió al CATNIX de 10 a 20 Gbps.
Membre del CATNIX des del 2011, la fundació guifi.net és una entitat sense ànim de lucre i d’interès general que promou el desenvolupament d’una xarxa de telecomunicacions mancomunada, oberta, lliure i neutral.
CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya