Close
La velocitat entre Campus Nord i Equinix s'amplia als 40 Gbps

Fibracat i everyWAN es migren a bitNAP

Les empreses Fibracat i everyWAN, connectades al CATNIX, han traslladat les seves connexions del node d'Equinix al de bitNAP.

Fibracat és un proveïdor d’internet i operador de telefonia mòbil que està connectat al CATNIX a 10 Gbps. Per la seva banda, l’operador de telecomunicacions everyWAN està connectat al punt neutre a 1 Gbps.

El CATNIX té avui dia 44 xarxes connectades al punt neutre, que compta amb 52 sistemes autònoms.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya