Close

everyWAN s’incorpora al CATNIX

El proveïdor de serveis d'internet everyWAN s'ha connectat al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) a 1 Gbps des del node de bitNAP.

everyWAN és un proveïdor de trànsit IP d’alta qualitat amb presencia nacional i internacional, a més de oferir solucions en núvol no administrades i projectes administrats.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya