Close

Els punts neutres del sud d’Europa s’uneixen per potenciar-hi el tràfic d’internet

Representants dels punts neutres de Catalunya (CATNIX), Madrid (ESpanix), Torí (TOP-IX), Milà (MIX), Roma (NaMeX) i Lió (LYONIX) han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de promoure i potenciar el tràfic d'internet del sud d'Europa i reduir d'aquesta manera les diferències existents amb el del nord.

Aquest acord es materialitza amb la creació del Southern European Internet Exchange Points (SEIXP), un grup format pels membres signants i obert a tots els punts neutres de la zona, l’objectiu del qual serà reduir les diferències amb el nord d’Europa pel que fa a l’intercanvi de tràfic d’internet en el qual participen nodes neutres. La seva principal àrea d’interès serà el sud d’Europa, però també l’àmbit mediterrani i l’Orient Mitjà, com a regions on potenciar i desenvolupar el tràfic d’internet.

El conveni de col·laboració estableix que, per fomentar el creixement en aquestes àrees d’interès, els membres del SEIXP desenvoluparan activitats conjuntes, com ara la creació d’un butlletí per fomentar el debat i la cooperació en diferents temes tècnics i comercials i crear mercat. El grup, que estarà dirigit per un comitè directiu format per un representant de cadascun dels membres, també ha acordat celebrar esdeveniments conjunts per tal de crear una xarxa social entre els nodes neutres membres i millorar-ne la cooperació.

En la signatura del conveni han participat Jordi Bosch, president de la Comissió Estratègica del CATNIX; Cristóbal López, gerent d’Espanix; Maurizio Goretti, conseller delegat de Namex; Luca Cicchelli, delegat per Topix i MIX, i Samuel Triolet, director de Lyonix.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya