Close
Seu del CTTI

El CTTI es connecta al CATNIX

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) s'ha connectat al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) amb un accés d'1 Gbps i un port també d'1 Gbps al commutador a través de la ubicació de Telvent.

El CTTI és l’entitat que garanteix la direcció, planificació, gestió i el control dels serveis d’informàtica i de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya i, conjuntament amb els departaments de la Generalitat, dissenya, construeix, coordina i desplega diferents projectes i accions dins de l’àmbit de les TIC.

Amb la incorporació del CTTI, que va signar el conveni d’adhesió el passat 15 de gener, el CATNIX compta amb 23 membres entre operadors i proveïdors de serveis d’internet.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya