Close

El CATNIX posa en marxa un nou panell de monitoratge

El Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) ha posat en funcionament un nou panell de monitoratge (weathermap) que mostra l'estat de les connexions del troncal de l'encaminador de serveis i de les entitats connectades.

Així, aquest nou panell de monitoratge compta amb estadístiques d’ús en temps real de l’estat de totes aquestes connexions. Dins el panell es pot accedir també a la informació sobre el tràfic entre els nodes del CATNIX, el de Campus Nord i el d’Itconic, i del tràfic de cadascun dels ports del commutador amb percentatges d’ocupació de línia.

A més, el panell permet comprovar tant l’estat d’operació de la connexió com la capacitat de l’enllaç que s’està utilitzant, tant de tràfic enviat com rebut.

Tota la informació es dona en temps real, de manera que permet una actuació proactiva en cas d’incidència d’alguna de les connexions o serveis. Els representants de les institucions connectades al CATNIX disposen d’accés a altres estadístiques, com ara CRC i col·lisions.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya