Close

El CATNIX hostatja un node M-Lab

El Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) ha posat en marxa un nou node M-Lab (Measurement Lab), un projecte creat per l'Open Technology Institute (OTI) de New America, el Consorci PlanetLab, Google Inc. i investigadors acadèmics. M-Lab compta amb la participació de punts neutres, com el CATNIX, xarxes acadèmiques i empreses d'arreu del món.

Així, el CATNIX ha instal·lat quatre servidors i un encaminador per hostatjar aquest node, que inclou eines per provar la connexió, la qualitat i la neutralitat de la xarxa.

Una de les eines més destacades que inclou el node M-Lab és el test de velocitat i diagnosi NDT, que fins ara tenia el CSUC en un altre servidor i que ha estat donat de baixa al estar ja inclòs. L’eina de diagnosi de la xarxa (NDT, Network Diagnostic Tool) proporciona proves de rendiment i de configuració de la xarxa de l’usuari. Recull els resultats de la prova, registra l’adreça IP de l’usuari, la velocitat d’enviament i de descàrrega de la informació, l’encapçalament i les variables del protocol de control de transmissió (TCP) de la prova.

Hi ha dues formes compatibles per a executar una prova NDT: a través d’una pàgina web o mitjançant una eina de línia de comandes Unix. L’iframe per a medicions NDT es pot incloure a qualsevol pàgina web.

Les mesures dutes a terme des del node M-Lab són actives, és a dir, que només s’executen quan algun usuari les executa de forma manual. No supervisen de manera passiva la connexió. Les proves fetes amb M-Lab no descarreguen ni carreguen fitxers cap a o des del dispositiu de l’usuari que les genera. En lloc d’això, les proves mesuren la manera en què la xarxa respon a un flux sintètic de dades generat per la prova individual específicament per al mesurament.

Totes les dades recopilades pels nodes de M-Lab són públiques i estan disponibles per a la seva descarrega, permetent així als investigadors fer recerca amb els seus resultats. Les proves també han estat creades amb codi lliure per investigadors.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya