Close
Nova plataforma de peering

El CATNIX estrena plataforma de peering

Després de la instal·lació dels nous equips de serveis del CATNIX, la plataforma de peering del punt neutre s'ha actualitzat aquest 12 de juny als tres punts de presència (PoP) que té a Barcelona i l'àrea metropolitana (Campus Nord, Equinix i bitNAP).

Amb aquesta actualització, la interconnexió entre Equinix i bitNAP es fa a una velocitat de 100 Gbps, mentre que la connexió amb l’encaminador de serveis arriba als 200 Gbps. La connexió entre Campus Nord i Equinix és ara mateix de 30 Gbps.

La nova plataforma de peering permet el creixement de la capacitat del punt neutre, oferint als seus membres ports de més capacitat i, com és habitual al CATNIX, amb les màximes garanties, ja que es tracta de ports que poden anar a fons de línia sense sobresubscripció. L’arquitectura VOQ (Virtual Output Queue) permet absorbir les diferències en la capacitat dels membres sense provocar pèrdues de paquets, garantint la màxima qualitat en el servei.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya