Close

El CATNIX estrena nou Looking Glass

El servei de Looking Glass del Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX) s’ha actualitzat.

Aquesta eina, que està en funcionament des de la creació del CATNIX, s’usa per a la consulta interactiva d’alguns dels encaminadors i és molt útil per al seguiment de problemes d’encaminament.

El nou Looking Glass, que es basa en la plataforma bird-lg, es pot consultar des de qualsevol dispositiu, permet utilitzar un històric de comandes, realitzar mapes de rutes (bgpmap) i fer consultes ‘whois’ per donar informació sobre rutes i Sistemes Autònoms.

Si voleu fer peering amb el Looking Glass del CATNIX podeu enviar un missatge a catnix@suport.csuc.cat.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya