Close

El CATNIX baixa les seves tarifes per al 2019

Amb l'arribada de l'any nou, s'han modificat les tarifes existents al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX).

Així, s’ha reduït la tarifa de la connexió a 1 Gbps, que passa de 300 € a 200 € i la de la connexió a 10 Gbps, que passa de 700 € a 650 €.

A més, i amb motiu del 20è aniversari del Punt Neutre, aquest 2019 es condonarà la quota d’alta als nous usuaris.

La taula següent detalla les tarifes tant per a la interconnexió de dades com de veu:

  2018 2019
Quota d’alta 1.954,60 0,00
Quota mensual d’operació i manteniment 1 Gbps 300,00 200,00
Quota mensual d’operació i manteniment 10 Gbps 700,00 650,00
Quota mensual d’operació i manteniment 100 Gbps 3.900,00 3.900,00
Quota d’activació d’una VLAN
118,88 118,88
Quota mensual per ranura
34,09 34,09

Els membres del CATNIX podran disposar de ports addicionals a la mateixa seu amb un descompte a la quota d’operació d’un 30%.

A l’emplaçament ubicat a les instal·lacions del CSUC, en concret a l’Edifici Annexus, la quota d’operació i manteniment dóna dret a 4 ranures; les addicionals es facturen a part, amb un descompte de (N-8)% a partir de la 9a ranura contractada.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya