Close

Digital Parks es connecta al CATNIX i Iberbanda amplia a 1 Gbps

La companyia de serveis tecnològics Digital Parks es connecta al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) a una velocitat de 100 Mbps a través de la ubicació de Telvent. A més, l'operador Iberbanda ha ampliat la seva connexió al commutador de 100 Mbps a 1 Gbps el 19 d'octubre de 2009.

Per al director general de Digital Parks, Carles Flamerich, ‘aquest és un pas important per a nosaltres, ja que ens permet fer un salt qualitatiu que millora notablement la nostra oferta de serveis de centre de dades i ens situa en una excel·lent posició competitiva per desenvolupar projectes TIC a les entitats públiques i a les grans empreses’.

Amb la incorporació de Digital Parks, que va signar el conveni d’adhesió el passat 25 de maig de 2009, el CATNIX compta amb 22 membres entre operadors i proveïdors de serveis d’internet.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya