Close

Sense categoria

Test de velocitat per mesurar la qualitat de la connexió a internet

El Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX) ofereix un test de velocitat gratuït per a mesurar la qualitat de la connexió a internet sense complicacions per a l’usuari. L’eina facilita les velocitats de pujada i baixada en megabits per segon (Mbps) i la latència en milisegons (ms). La velocitat de la connexió, però, dependrà de factors externs a la pròpia línia (tallafocs, espies, antivirus…) i d’altres components de la xarxa.

Read More

El CTTI es connecta al CATNIX

Seu del CTTI

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) s’ha connectat al Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX) amb un accés d’1 Gbps i un port també d’1 Gbps al commutador a través de la ubicació de Telvent.

Read More
CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya