Close

BMP o la importància de monitoritzar el tràfic BGP a internet

Paolo Lucente, Network Tools Developer a NTT Communications, ha parlat del protocol BMP, que respon a les inicials de BGP Monitoring Platform, abans de la reunió de la 44a Comissió Tècnica del CATNIX, celebrada aquest divendres 2 de juliol en format virtual.

Sota el nom de “BMP: the pa amb tomàquet your BGP monitoring was missing“, Lucente ha remarcat la necessitat de monitoritzar el protocol d’encaminament d’internet BGP, el qual fa possible que tots nosaltres ens puguem comunicar per la xarxa. Lucente també a recordat que, si bé el BMP inicialment es va concebre com un protocol de seguretat, el 2016 va quedar estandarditzat en l’RFC7854, i actualitzat en l’RFC8671 el 2019.

El BMP és un protocol gens complicat, però també una forma estandarditzada de recuperar la informació BGP des de llocs molt diversos. Segons Lucente, “abans ja podíem obtenir aquesta informació, però ara és menys complicat i té major visibilitat”.

Recupera’n la presentació!

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya