Close

Blog

La comunitat de RIPE ofereix beques per assistir a RIPE 86

Beques per RIPE 86

RIPE, l’organisme que coordina les xarxes IP a Europa, l’Orient Mitjà i l’Àsia Central, ha obert dues convocatòries de finançament per assistir a la 86a edició del RIPE Meeting, una trobada bianual que reuneix proveïdors de serveis d’internet, operadors de xarxa i altres parts interessades per debatre sobre polítiques i procediments utilitzats per RIPE. Enguany RIPE 86 se celebrarà a Rotterdam (els Països Baixos) del 22 al 26 de maig.

Read More

Presentació de l’evolució dels protocols de xarxa a la Comissió Tècnica

Presentació de Joao Damas (APNIC)

La Comissió Tècnica ha rebut la participació com a ponent de João Luis Silva Damas, de l’Asia Pacific Network Information Centre (APNIC). La presentació, celebrada prèvia a la reunió d’aquesta comissió, tractava aspectes dels protocols de xarxa TCP (Transmission Control Protocol), QUIC (Quick UDP Internet Connections) i l’algoritme BBR de control de congestió de xarxes.

Read More
CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya