Close

Ampliació de l’Anella Científica

L'Anella Científica ha ampliat la seva velocitat de connexió de 2 Gbps a 10 Gbps. D'aquesta manera, s'aconsegueix augmentar el tràfic de dades en aquest punt de l'àmbit territorial català.

La primera institució a connectar-s’hi a 10 Gbps va ser Hurricane Electric (HE), un proveïdor de serveis d’internet que opera la xarxa més gran del món amb IPv6 i tercera xarxa més gran amb IPv4, segons el nombre de connexions. L’Anella Científica, connectada a 2 Gbps des d’abril de 2014, s’ha convertit ara en el segon membre a ampliar la seva connexió als 10 Gbps.

L’Anella Científica és una xarxa de telecomunicacions creada el 1993 i gestionada pel CSUC que actualment aplega un total de 81 institucions connectades i 84 adheridas, vinculades al món de l’R D I com ara universitats, centres de recerca o hospitals.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya