Close

Aire Networks, nou membre del CATNIX

Aire Networks s'ha connectat al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) amb una velocitat d'1 Gbps a través del node d'Equinix.

L’operador de telecomunicacions, Aire Networks disposa d’una xarxa amb una capacitat de creixement N*400 Gbps i una extensió de més de 27.000 quilòmetres que cobreix el 90% del territori espanyol a través de fibra òptica i radioenllaços. A més de connectivitat, Aire Networks ofereix també serveis de veu, audiovisuals i allotjament i seguretat.

Amb aquest nou operador, el CATNIX compta amb 46 participants.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya