Close

Actualitzat el servei NTP

S'ha renovat el servei NTP del Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX). En concret, s'ha instal·lat un nou servidor NTP a la seu del CATNIX situada a Campus Nord (CSUC-CN). El nou servidor és un Meinberg Lantime M300/GPS, amb oscil·lador TCXO d'alta estabilitat, receptor GPS, format per una targeta GPS interna per sincronitzar-se simultàniament amb els satèl·lits amb els que té visibilitat en cada moment (entre 3 i 8), i protecció anti-llamps.

A més, també s’ha renovat la seva antena receptora que combina un receptor planar i un convertidor de freqüència per passar el senyal d’alta freqüència modulat en fase del sistema GPS a una freqüència intermitja, que s’envia mitjançant un cable coaxial al servidor NTP.

Respecte a l’anterior servidor NTP, un Lantime/GPS/xHS, també del fabricant Meinberg, el nou disposa de més capacitat per resoldre peticions i més robustesa per protegir-lo davant d’atacs d’amplificació d’NTP.

El servidor de temps ajuda a mantenir un sincronisme horari acurat dels dispositius de xarxa i computadors garantint el bon funcionament de totes les aplicacions i permetent que els registres de les màquines siguin consistents.

El CATNIX disposa d’un servidor NTP a cadascun dels seus emplaçaments, el ja mencionat de Campus Nord (CSUC-CN) ntp2.catnix.net (84.88.0.106) i Telvent (CSUC-T) ntp.catnix.net (84.89.1.26), amb connexions totalment independents.

Per als membres del CATNIX, el servidor NTP de Telvent actua com a servidor primari, mentre que el de Campus Nord, el que s’ha renovat, actua com a servidor secundari o de backup.

El servidor NTP de CSUC-T és accessible via Orange, mentre que el de CSUC-CN és accessible via RedIRIS i en cas de problemes en una d’aquestes sortides, es pot usar l’altra.

El servei NTP es basa en una jerarquia de servidors, sovint integrats en els equips de xarxa, anomenats Stratum. El nivell més alt, el 0, proporciona el temps i cada nivell de la jerarquia indica el nombre de salts al rellotge de referència, el 0. Els canvis d’Stratum no comporten pèrdua de fiabilitat. Tots dos servidors NTP, el de CSUC-T (primari) i el de CSUC-CN (secundari), són Stratum 0/1, ja que fan tant de rellotge de referència com d’Stratum 1.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya