Close

Actualització del test de velocitat

Ja està disponible la nova actualització del test de velocitat, un servei gratuït i disponible al seu web, que permet mesurar la qualitat de la connexió a internet de manera fàcil pels usuaris, proporcionant les velocitats de pujada i de baixada en megabits per segon (Mbps) i la latència en milisegons (ms), a més d'informació sobre el proveïdor i un gràfic de l'evolució del test.

Aquesta darrera versió, anomenada NetGauge, esdevé una nova plataforma de tests de velocitat de darrera generació. En els últims dos anys, Ookla, l’empresa nord-americana desenvolupadora del programari i un referent per la majoria de tests de velocitat d’arreu del món, ha estat treballant per actualitzar-lo.

Fins ara, els tests de velocitat estaven més orientats a connexions domèstiques de baixa capacitat, amb un màxim de 100 Mbps. Les xarxes han anat evolucionant derivant en connexions de fibra òptica, LAN d’alta velocitat i sense fils, com ara Wimax, 3G i 4G. Per aquest motiu, Ookla ha desenvolupat NetGauge, un nou motor de proves evolucionat per poder mesurar connexions d’alta velocitat. De fet, l’Anella Científica disposa des de 2010 del test de velocitat i diagnosi NDT que comprova connexions de fins a 1 Gbps, proporcionant proves de rendiment i de configuració de la xarxa a les institucions connectades a l’Anella Científica.

NetGauge utilitza el protocol de transport TCP en lloc del protocol d’aplicació HTTP, que usava la versió anterior. Aquesta característica afavoreix un control més acurat de les mesures obtingudes i permet realitzar tests amb servidors proxy en la xarxa, que eren dificultosos de realitzar amb el protocol HTTP. A més, NetGauge no depèn d’un component passiu a través d’un servidor web, sinó que utilitza un dimoni que s’instal·la de forma independent en el servidor que rep les connexions dels clients i participa en el procés de prova.

Un dels avantatges que ofereix el test de velocitat als membres del CATNIX vers altres de similars és la seva independència de l’operador que proveeix la connexió a internet. Un altre és la seva ubicació al punt neutre, que proporciona una mínima latència. A més, disposa d’una interfície amigable i ràpida.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya