Close

Actualització del servidor arrel L

S'ha renovat la rèplica del servidor arrel L (L-root) del Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX). El nou servidor que allotja aquesta rèplica, basat en arquitectura Dell, és un Appliance desenvolupat i instal·lat per la ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers), l'organització que el gestiona.

La rèplica del servidor arrel de noms L porta en operació al CATNIX des de l’any 2012. Aquesta rèplica, juntament amb la rèplica del servidor K (gestionada per RIPE); la rèplica del servidor F (gestionada per l’Internet Systems Consortium, ISC); la rèplica del servidor arrel J i de les rèpliques dels dominis .com i .net, totes gestionades per Verisign, es millora el temps de resposta de les consultes al DNS (Servidor de Noms), en trobar-se físicament properes les rèpliques, i s’incrementa la seguretat, ja que es minimitza l’impacte global en cas d’atacs de DDoS (Denegació de Servei Distribuït).

El DNS, un dels pilars d’internet, es basa en una estructura jeràrquica, on milions de servidors al món tenen part de la informació necessària perquè el sistema funcioni. L’arrel del sistema està integrada per 13 servidors, anomenats amb les primeres 13 lletres de l’abecedari (de l’A a l’M). D’aquests servidors arrel, tots iguals entre ells, 10 es troben als Estats Units, dos a Europa i un al Japó. El reduït nombre d’aquests servidors arrel i l’elevada concentració als EUA es traduiria en una debilitat en la seguretat i l’estabilitat, especialment pel que fa als atacs DDoS, si no existissin les rèpliques.

Per aquest motiu, les entitats gestores d’alguns d’aquests 13 servidors disposen de rèpliques distribuïdes arreu del món, per millorar la seguretat i disponibilitat d’aquest servei fonamental pel funcionament de la xarxa, ja que quan el DNS no funciona o es degrada el seu accés, les aplicacions habituals (web, correu, etc.) es veuen inutilitzades o penalitzades. És el cas de l’ISC, ICANN o Verisign, entre d’altres.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya