Close

Daily Archives: 11/06/2015

Renovat el servei de Looking Glass

El servei de Looking Glass s’ha actualitzat. Aquesta eina, que està en funcionament des de la creació del CATNIX, s’usa per a la consulta interactiva d’alguns dels encaminadors i és molt útil per al seguiment de problemes d’encaminament.

Read More
CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya