Close

Daily Archives: 25/11/2010

Nova rèplica del .com, .net i l’arrel del DNS

VeriSign i l’antic CESCA van instal·lar una rèplica dels servidors arrel A i J, i dels TLD (Top Level Domains) .com i .net. Amb aquestes noves rèpliques, gestionades per VeriSign, i la del servidor arrel F, ja existent, es millora el temps de resposta de les consultes al DNS (Servidor de Noms) i s’incrementa la seguretat, ja que es minimitza l’impacte global en cas d’atacs de DDoS (Denegació de Servei Distribuït). En concret, a l’antic CESCA s’hi van instal·lar dos encaminadors Cisco 3825 i quatre servidors Sun Fire X2200 per proveir d’aquestes rèpliques.

Read More
CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya