Tarifes

Les tarifes s'indiquen a la taula següent, si bé cal tenir en compte que els membres del CATNIX podran disposar de ports addicionals a la mateixa seu, tant de Fast Ethernet (100 Mbps) com de gigabit (1 Gbps), amb un descompte a la quota d’operació d’un 30%

 

Excepte a la seu de Telvent, la quota d'operació i manteniment dóna dret a 4 ranures; les addicionals es facturen a part, amb un descompte de (N-8)% a partir de la 9a ranura contractada, fins a la 30a.

Quota Preu
Quota d'alta 1.954,60 €
Quota mensual d'operació i manteniment 100 Mbps 288,70 €
Quota mensual d'operació i manteniment 1 Gbps 300,00 €
Quota mensual d'operació i manteniment 10 Gbps 750,00 €
Quota mensual per a l'extensió a Itconic o bitNAP 50,00 €
Quota d'activació d'una VLAN 118,88 €
Quota mensual per ranura 34,09 €