Tarifes

Les tarifes s'indiquen a la taula següent, si bé cal tenir en compte que els membres del CATNIX podran disposar de ports addicionals a la mateixa seu amb un descompte a la quota d’operació d’un 30%

 

A l'emplaçament ubicat a les instal·lacions del CSUC, en concret a l'edifici Annexus, la quota d'operació i manteniment dóna dret a 4 ranures; les addicionals es facturen a part, amb un descompte de (N-8)% a partir de la 9a ranura contractada, fins a la 30a.

Quota Preu
Quota d'alta 0 €
Quota mensual d'operació i manteniment 1 Gbps 200,00 €
Quota mensual d'operació i manteniment 10 Gbps 650,00 €
Quota mensual d'operació i manteniment 100 Gbps 3.900,00 €
Quota d'activació d'una VLAN 118,88 €
Quota mensual per ranura 34,09 €