Història

El CATNIX va néixer l'any 1999, fruit del Pla Estratègic per a la Societat de la Informació 'Catalunya en Xarxa', una iniciativa conjunta del Govern de la Generalitat de Catalunya i Localret.

El conveni per a la seva creació es va signar el 7 d'abril de 1999 a iniciativa de l'antic Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), i amb el patrocini del llavors Comissionat per a la Societat de la Informació.

Les entitats fundadores del CATNIX, a més de les dues mencionades, van ésser:

  • BT Telecomunicacions.
  • Catalana de Telecomunicacions SOX (Al-Pi).
  • Datagrama.
  • Fundació Catalana per a la Recerca.
  • Infase Comunicaciones.
  • Institut Català de Tecnologia.
  • Internet Network Services.
  • Menta.
  • Retevisión.
  • Sarenet.