Test de velocitat

Per a velocitats fins a 1 Gbps disposeu de l'eina NDT