Test de velocitat

Per a velocitats superiors a 100 Mbps disposeu de l'eina NDT