Nou servidor de rutes al CATNIX

Nou servidor de rutes
02-07-2019

El Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) disposa d'un nou servidor de rutes (route-server) per augmentar la redundància del servei. Es tracta d'un Cisco ISR4431, situat al node que el CATNIX té a bitNAP. Aquest servidor de rutes complementa el que es va instal·lar l'abril de 2018 al node de Campus Nord i que es basa en una plataforma virtualitzada amb Bird.

Les entitats connectades al CATNIX poden des d'ara fer intercanvis amb els dos route-servers, el que els permet guanyar redundància i, per tant, gaudir de més qualitat en el servei.

Els servidors de rutes faciliten la recepció i enviament de rutes de nous membres i l'establiment de peerings al CATNIX. A més, ofereixen als usuaris la possibilitat de modificar la manera com es comporten mitjançant la utilització de communities. Així mateix, un membre pot decidir si accepta totes les rutes del route-server o només una part.

Els route-server poden utilitzar-se com a backup en cas de manteniment o problemes amb alguna altra sessió BGP. En cas que vulgueu utilitzar qualsevol dels servidors de rutes del CATNIX, poseu-vos en contacte amb catnix@suport.csuc.cat.

Trobareu més detalls dels servidors de rutes del CATNIX a l'apartat de serveis oferts.