Microsoft amplia la seva connexió al CATNIX

Microsoft
23-05-2019

El 23 de maig, Microsoft ha ampliat la seva connexió al Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) de 10 Gbps a dues connexions diferenciades de 20 Gbps cadascuna.

Microsoft és una empresa multinacional que té el seu origen als EUA. Es dedica al sector del desenvolupament i fabricació de programari i maquinari però també ofereix molts altres serveis com a proveïdor de serveis d'internet, de continguts, d'entreteniment, etc.