Introduction to M-Lab, an Open Internet Measurement Platform

Introduction to M-Lab
10-11-2017

El Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) ha posat en marxa un nou node M-Lab (Measurement Lab), un projecte creat per l'Open Technology Institute (OTI) de New America, el Consorci PlanetLab, Google Inc. i investigadors acadèmics. M-Lab compta amb la participació de punts neutres, com el CATNIX, xarxes acadèmiques i empreses d'arreu del món.

Aquest node permet fer proves des de les institucions per comprovar paràmetres com la velocitat, el jitter o la latència, a més de servir com a destinació de proves de diagnosi de problemes i rendiment de la xarxa iniciades des d'aquestes.

Totes les dades recopilades pels nodes de M-Lab són públiques i estan disponibles per a la seva descarrega, permetent així als investigadors fer recerca amb els seus resultats. Les proves també han estat creades amb codi lliure per investigadors.

Per conèixer què és i com funciona aquesta plataforma oberta de mesura de xarxa, Collin Anderson, un dels seus investigadors, realitzarà aquesta conferència que, a més de presentar-la i descriure el seu funcionament, mostrarà quines mesures es poden fer contra aquests nodes per treure'n el màxim rendiment.

Aquesta conferència és gratuïta i no cal realitzar inscripció prèvia.