El CATNIX amplia la capacitat de connexió del seu encaminador de serveis

Encaminador de serveis al Campus Nord
08-01-2018

El 3 de gener s'ha ampliat la capacitat de connexió de l'encaminador de serveis del Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) al commutador de Campus Nord per absorbir la creixent demanda de tràfic existent.

Així, la capacitat de connexió de l'encaminador de serveis amb el commutador de Campus Nord, que abans era de 6 ports d'1 Gbps agregats (6 Gbps), ara és de 10 Gbps.

Cal destacar que el tràfic commutat al CATNIX ha fet un rècord i ja sobrepassa dels 30 Gbps.