Imatge gràfica


Aqui es pot descarregar el Manual bàsic d'identificació visual de CATNIX, on trobareu les instruccions per a l'aplicació de la nostra imatge corporativa a diferents suports i formats

CATNIX Manual corporatiu

Versions descarregables del nostre logotip en els formats d'arxiu gràfic més habituals:

Manual corporatiu Adobe Illustrator Macromedia Freehand EPS JPG PNG